Công dụng của từng loại chất chữa cháy

1- NƯỚC: 
Là chất dùng để chữa cháy thông dụng, vì có sẵn trong thiên nhiên, sử dụng đơn giản và chữa được cho nhiều loại đám cháy. Dùng nước có 2 tác dụng:

1- Nước có khả năng thu nhiệt lớn, có tác dụng làm lạnh.

2- Nước bốc hơi (1lít nước thành 1.720 lít hơi) nên tạo thành màng ngăn ôxy với vật cháy có tác dụng làm ngạt.

*Lưu ý: Không dùng nước chữa các đám cháy xăng dầu vì xăng dầu nhẹ hơn nước, không hòa tan trong nước nên gây cháy lan. Ở những đám cháy có điện, phải ngắt điện mới chữa cháy bằng nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỪNG LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY

2- CÁT:

– Cát cũng như nước, cát dùng để chữa cháy rất phổ biến vì sử dụng đơn giản, dễ kiếm và có hiệu quả đối với nhiều đám cháy. Tác dụng chữa cháy của cát là làm ngạt và có khả năng ngừng trệ phản ứng cháy. Đối với chất lỏng cháy, cát còn có tác dụng ngăn cháy lan, dùng cát đắp thành bờ.

– Để dùng cát chữa cháy cần chứa cát thành bể, hố trước các kho. Bố trí sẳn xẻng, xô, khi có cháy sử dụng được nhanh chóng.

3- BỌT CHỮA CHÁY:

Bọt có tác dụng chữa các đám cháy chất lỏng như xăng dầu, vì bọt nhẹhơn nổi trên bề mặt chất cháy, liên kết tạo thành màng ngăn giữa chấtcháy với ôxy.

AL2(SO4)3 + 6NaHCO3 + 6H2O = 2AL(OH)3 + 3 Na2SO4 + 6H2O + 6CO2

CÔNG DỤNG CHỮA CHÁY CỦA TỪNG LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY

 4- BÌNH KHÍ CO2:

– CO2 chữa cháy hiệu quả cao nhất ở các đám cháy trong buồng kín, máymóc và các thiết bị, hồ sơ… chữa cháy về điện thế 380V trở xuống, nếu 380V trở lên phải có dụng cụ đề phòng như đeo giăng tay, đi ủng (vì khí CO2 chưa lọc kỹ các tạp chất).

Trọng lượng bình chữa cháy CO2 thông thường:

2Kg = 5,1Kg 8s

3Kg = 7,3Kg 8s

5Kg = 19Kg 9s

7Kg = 21Kg 12s

–        Cách sử dụng:

+ Rút chốt an toàn.

+ Hướng loa vào gốc lửa, tầm phun xa hiệu quả nhất là 1,5m.

+ Đứng trên chiều gió.

+ Bóp liên tục cần xách tay cho khí thoát ra.

bình chữa cháy Sơn Băng

5- BÌNH BỘT KHÔ:

– Bột khô có tính năng là cách ly và làm loãng, vì tỷ trọng bột nặnghơn ôxy không khí nên khi phun vào vùng cháy nó đẩy ôxy vùng cháy rakhu vực khác, cháy trong điều kiện thiếu ôxy thì phản ứng cháy được kìm hãm.

– Bột khô dùng chữa cháy tất cả những đám cháy chất rắn, lỏng, khí hóa chất và chữa cháy các thiệt bị điện thế dưới 50kv.

– Cách sử dụng:

+ Rút chốt an toàn.

+ Hướng loa vào gốc lửa, tầm phun xa hiệu quả nhất là 1,5m.

+ Đứng trên chiều gió.

+ Bóp liên tục cần xách tay cho khí thoát ra.

KÝ HIỆU CHẤT CHỮA CHÁY

(Ghi trên vỏ bình cứu hỏa):

A: Chữa cháy chất rắn (gỗ, giấy, nhựa, bông, vải, sợi…).

B: Chữa cháy chất lỏng (Xăng, dầu, axeton, ancol…).

C: Chữa cháy chất khí gồm (Metal, Hydro, Axetylen, Propan, Butan…).

D: Chữa cháy kim loại (Sắt, thép, nhôm, đồng, và các loại hợp kim…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *